Chivas Coaching & Therapie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

 Cursus Hond & Kind

Hoe leer ik mijn kind om te gaan met een hond? Wat bedoelt een hond nu precies?


De regels en omgang met een hond gaan we bespreken en oefenen tijdens de cursus.
Daarnaast zal er ook geoefend worden met een hond.

Het is belangrijk kinderen te leren hoe ze een hond veilig kunnen benaderen, hoe ze de lichaamstaal van een hond moeten interpreteren en welke regels er gelden voor de omgang met en de verzorging van honden. Zeker als u thuis ook een hond heeft, is het belangrijk om die regels in acht te nemen, want de meeste ongelukken gebeuren helaas nog altijd in de thuissituatie.
In het kort is het belangrijk dat kinderen leren:
Door regels consequent toe te passen, wordt de kans op een hondenbeet aanzienlijk verkleind. Bovendien wordt hiermee de basis gelegd voor een betere omgang met dieren. Want wie op jonge leeftijd dieren leert kennen als individuen met een eigen karakter en gevoelens en wensen, zal ook later dieren goed behandelen!

Deze cursus bestaat uit 2 lessen van 1.5 uur
Les 1 is een theorieles waar we dooor middel  van beeld materiaal, filmpjes het zullen gaan hebben over hondentaal versus mensentaal  En wat kunnen kinderen wel en niet met hun hond doen.
Les 2 gaan we ook daadwerfelijk met de de hond aan de slag. En zullen we d.m.v. leuke en leerzame oefingenen leren om de band tussen hond en kind op een verantwoorde manier te versterken.

Kosten:
45 euro per kind.


Cursus je angst overwinnenIn sommige gevallen heeft angst een doel en hoeft niet overwonnen te worden. Angst voor vuur leert een kind er uit de buurt te blijven. Angst voor gevaarlijke dieren beschermt het kind tegen het dier.
Maar angst voor honden staat het kind enkel in de weg en kan overwonnen worden.
Jonge kinderen kunnen heel erg overspoeld worden door hun angsten, maar wanneer zij goed opgevangen en begeleid worden kunnen ze heel goed zelf hun angst overwinnen of onder controle krijgen.

Kijken naar een voorbeeld

Kinderen leren heel veel van de mensen om hen heen. Ze kunnen hierdoor angsten aanleren, maar ook afleren. Door te kijken naar iemand die niet bang is of nog beter wel bang is, maar goed met de angst omgaat, kan het kind leren zijn/ haar eigen angst te overwinnen. Hierbij hebben kinderen vooral baat wanneer de andere persoon, het voorbeeld, een leeftijdgenoot is.
Ouders zijn ook een belangrijk voorbeeld voor kinderen. Maar een ouder is soms ook bang en kan het kind dit aanleren. Het lijkt misschien dan beter te zijn deze angst te verbergen, maar dit blijkt niet het geval. Het kind voelt namelijk de angst toch wel en zal enkel in de war raken wanneer de ouder de angst ontkent.

Leren door ervaren
Angstige kinderen weten niet waarom een hond doet zoals hij doet. Door gedrag van honden uit te leggen, begrijpt het honden beter. Uitleggen kan alleen in een veilige situatie. Wanneer een hond luid blaffend aan de riem trekt, kan het kind niet luisteren naar uitleg. Het kind zal gefixeerd zijn op de hond. Eerst zal de hond op een zodanige afstand en zo rustig moeten zijn, dat het kind zich kan ontspannen. Dan kan iets verteld worden over hondengedrag.

Kosten: 5 sessies 200 euro.
Waarvan 1 les een interactieve theorie les is en 4 lessen praktijk zijn.
De cursus vindt 1 op 1 plaats en een ouder zal altijd aanwezig dienen te zijn bij de cursus.
Opgave middels het contactformulier of telefonisch op 06-40899818
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu